کد خبر : 73267تاریخ ثبت : 1397/6/19 07:48:21
برای تامین مسکن جوانان کنگانی چکار کرده ایم؟

برای تامین مسکن جوانان کنگانی چکار کرده ایم؟

در پایان سال گذشته و آغاز سال جدید ،نرخ مسکن (اجاره وخرید، فروش) و زمین مسکونی به شکلی حبابی و کاذبی در کنگان افزایش یافته است جمعیت روبه رشد مهاجر و متقاضیان جوان بومی، میانگین بالایی را در پیگیری بحث نشان می دهد.

به گزارش کوگانادر پایان سال گذشته و آغاز سال جدید ،نرخ مسکن (اجاره وخرید، فروش) و زمین مسکونی به شکلی حبابی و کاذبی در کنگان افزایش یافته است جمعیت روبه رشد مهاجر و متقاضیان جوان بومی، میانگین بالایی را در پیگیری بحث نشان می دهد.

و از یک سو عدم تعریف چارچوب و نظارت های هدفمند اصولی در این پروسه باعث شده تا بازار مرتبط در مقایسه با سال های گذشته و شهرستان های همجوار ابعاد نامعقولی پیدا کرده و اعمال کند سرشماری فعلی، با محاسبه متوسط ​​نرخ رشد و بویژه نیازمندی نفوس جوانان دم بخت همه در نحوه سازماندهی بحث مسکن می تواند به عنوان شاخص های تعیین کننده معتبر مورد بازخوانی جدی در قالب یک برنامه ریزی دقیق با نظارت فرمانداری و همکاری اداره مسکن و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری و اصناف و... قرار گیرد.

بر اساس موارد فوق، مسکن کنگان از نظر منابع محیطی و مالی تا حد زیادی دچار، اشفتگی، مضایقه و به نوعی غالباً تحت فشار عوامل منبعث از صنعتی شدن منطقه است برای رفع نیازهای کامل مورد با لحاظ رشد جمعیت و بهره گیری از زیر ساخت ها و توسعه اقتصادی ناچاراً با همین شرایط حداقلی باید در این مبحث در زمینه تهیه مسکن برای جوانان در زمان فعلی افزایش یابد.

رشد متقاضیان مسکن با متراکم تر شدن فشردگی ساخت سازها و افزایش حجم خانوادها در قالب تشکیل خانوارهای جدید این موضوع را همراه با افزایش جمعیت، به ویژه در تغییر بافت جمعیت به نیازهای آموزشی، فرهنگی، مراقبت های بهداشتی وسرانه درامد، در آینده چند برابر می کند و چگونگی ارزیابی بازار مسکن و تامین آن را با طراحی و توسعه فیزیکی و عمرانی شهر در محدوده و حتی حریم آن به چالش طلبیده است.

جانمایی یک قطعه زمین چند هکتاری با ایجاد شرکت تعاونی مسکن و یا واگذاری قطعات تفکیکی ارزان قیمت به متقاضیان فاقد مسکن و جوانان جویای خانه در این مسیر کمک و مساعدت ماندگاری به بهترشدن آینده آنان و خوشبینی در ایجاد زندگی مستقل شان خواهد بود.

در واقع کنگان نیاز فوری به اتخاذ راهبردهای سریع کوتاه مدت دارد که بتواند جوابگوی نیازمندی مسکن جوانانی باشد که با نرخ های مسکن فعلی هیچگاه صاحب خانه نخواهند شد و مسئولین توانایی جلوگیری از گسترش مشکلات بیشتر را در این موضوع دارند زیرا در بسیج منابع و افکار لازم در این حیطه آنها هستند که تصمیم ساز خواهند بود.

برای بسیاری از شهرها، بحران مسکن کانون مهمی از بحث های جامعه و جوانان است که برخی مسئولین بر آن توجه خاصی داشته اند لذا می طلبد که در سال 97 برای این معضل از جوانب مختلف و متفاوت تدابیری اختصاصی اندیشیده شود.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه