کد خبر : 71072تاریخ ثبت : 1397/1/27 10:19:28
چرا منابع انسانی کنگان به این روز افتاده است؟

چرا منابع انسانی کنگان به این روز افتاده است؟

کنگان در مرکز این توجه متاسفانه بجای اینکه منجر به توسعه منابع انسانی بومی باشد و مدیران قابلی را ازا ین شهرستان معرفی نماید دقیقاً برعکس به سمت تضعیف نیروی انسانی محلی و کاهش بکارگیری مدیران بومی شد

به گزارش کوگانا،از حدود چهل سال قبل که کنگان بدلیل اهمیت ویژه جغرافیائی به سمت توسعه ی ساختار اداری پیش می رفت بخاطر دارم  که شهرداری یکی از دستگاههای پر رفت و آمد کنگان بود و کارکنان آن نیز غلب بومی بودند و تا زمانی محصل مدرسه راهنمائی و دبیرستان و معلمی در آموزش وپرورش بودم  کنگان در کانون توجه بسیاری از مدیران استانی و حتی برخی مسئولین پایتخت بود.

و قرار گرفتن کنگان در مرکز این توجه متاسفانه بجای اینکه منجر به توسعه منابع انسانی بومی باشد و مدیران قابلی را ازا ین شهرستان معرفی نماید دقیقاً برعکس به سمت تضعیف نیروی انسانی محلی و کاهش بکارگیری مدیران بومی شد که دلایل مختلف پیدا و پنهان به ویژه در بعد نوع گزینش ها، مصاحبه ها و گروه بندی های منفعت طلبانه زود گذر و ایجاد تشتت و پراکندگی مصنوعی و زد و بندهای پشت پرده  باعث شد که این روند تا به امروز ادامه داشته باشد و استعدادها ی قابل توجه بومی به هدر رفته و فرصت های بی شماری سوخته شود و بقولی آیا هنوز هم باید چشم به "ارباب وارداتی" از سایر نقاط کشور و استان به این شهرستان داشته باشیم ؟.

بنده این وضعیت را از نزدیک چه در فعالیت های مسئولیت های متنوع در ستادهای انتخاباتی مجلس تا ریاست جمهوری(حداقل 8 مورد) و مشاهدات مرتبط رسانه ی و تحقیقی مرتبط با موضوع عرضمی نمایم  ضمن اینکه آرشیو مکاتبات دستگاههای مختلف اداری دفاتر نمایندگان ادواری حوزه انتخابیه جنوب استان و بحث های محفلی موید این واقعیت تلخ است.و اکنون بر نسل فعلی است که با مطالعه ی تاریخچه ی شفاهی و کتبی این حوزه با فراز نشیب های آن بیشاز پیش آشنا شود تکلیف و کارکرد خود را با توجه به وضعیت موجود بازشناسد.

اهتمام به نیروی انسانی سازمانی طی سالیان اخیر با اختصاص بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو به این مهم به عنوان نگاه اول مدیران هوشمند تبدیل شده است که می دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه گذاری کنند موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را بیشتر تضمین کرده اند. و برپایه ی این ادعا اثبات شده است که موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابت در شرایط فعلی با توجه به تغییرات و تحولات عمیق اجتماعی، کار آمدتر و توانمند تر کردن منابع انسانی، سازمانها و جامعه است.

در این مبحث کوتاه  با عبور گذرا از عوامل اختصاصی شخصیتی که بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ها اثر گذار هستند و عبارتند: توان ذهنی، توان جسمی، مهارتهای فنی و ارتباطی، دانش و آموزش و انگیزه که خود این عوامل پنجگانه موجب بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی بشمار می آیند براساس نتایج آشکار شده عامل اساسی و مهم اولیه در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در جوامع جوان محسوب شده اند.و کار بر اینها به عنوان مقدمه ی گسترش ابعاد کلی منابع مرتبط همچنان مطرح است

اما در کنار آن ها با مطالعه و تقویت زمینه ها در بخش عوامل محیطی و عمومی نیز در سرمایه گذاری منابع انسانی باید به استقبال عوامل اشاره شده رفت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عوامل متعددی وابسته است که می تواند در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر تا حد زیادی متفاوت باشد.


1) عوامل جغرافیایی: این عوامل عبارتند از موقعیت مکانی، طول وعرض جغرافیایی، آب و هوا، محیط طبیعی،منابع و معادن سطحی و زیر زیر زمینی و....

آب و هوا تعیین زمینه ی مناسب برای شروع و پایان یک دوره حرفه ی و یا آموزشی است تاثیر پدیده آب و هوایی و بارش و دما در مناطق مختلف در عرصه های مختلف کشاورزی، دامپروری، صیادی و صنعت وتجارت با محاسبه ی نرخ متوسط وضیعت آن با تاثیری که بر راندمان محتوا و محصولات و تولیدات وچگونگی رفع نیاز های همان جامعه می گذارد اهداف و برنامه های توجیهی شهرستانی و آموزشی و پرورش و کارکرد مدیریت منابع انسانی با آن تطبیق داده می شود.وجود از این منابع و دستیابی به یک بازگشت حسابگرانه به منابع مالی موجود، خود اجازه می دهد تا ما قادر به هزینه کرد ظرفیت ها در توسعه منابع انسانی بنماید.


2) عامل جمعیت: سرمایه گذاری در منابع انسانی به طور مستقیم توسط عامل مطالعه ی جمعیت به ویژه جمعیت فعال و نرخ رشد جمعیت سالانه تحت تاثیرآن قرار دارد، مخصوصاً  مقوله ی جمعیت مهاجر تعیین توزیع گروههای سنی جمعیت در دسته  های موازی مراحل کار میزان مورد نیاز امکانات آموزشی و منابع آموزشی که در نتیجه افزایش نرخ رشد جمعیت به ارائه بیشتر این امکانات احساس نیازمندی بیشتری می شود.

شناسایی پتانسیل های جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی و... تخصص و مهارت های طیف ها و بافت های متنوع جمعیت فعال و در بازیابی منابع انسانی و سازگاری بین خروجی آموزش و پرورش و آموزش عالی و نیازهای بازار کار و گسترش بیکاری و مشکلات دیگرتابع آن باید بطور جدی مورد نظر قرار گیرد.


3 عوامل فرهنگی و اجتماعی: شامل اثرات مرتبط با باورها واعتقادات، زبان و زیر ساخت ها و پیکربندی های اجتماعی نفوذ و دایره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، آگاهی  و مطالبه گری به طور مستقیم برگرفته از نظام آموزشی درسطوح عمومی و عالی از رویکردهای انسان و اجتماع امروزی است که نخبه ها و متخصصان و کارشناسان و صاحب نظران متعهد در توسعه فرهنگ توسعه ی همه جانبه جامعه و باورهای ریشه دار و اصول و اهداف مشترک و مسئولیت های اجتماعی مرتبط درگیر بوده و نقش آن ها در شکل دادن کارایی نظام های آموزشی به عنوان شکلی از میراث فرهنگی و فکری جامعه و وسیله ای برای بیان و ارتباط بین اعضای آن با توجه به ترکیب اجتماعی، تاثیر آن بر نظام آموزشی عمومی و عالی از طریق فرد و جامعه از یک سو و جامعه در ترکیب کسانی که برای ارائه فرصت های ایفای نقش برای اعضای خود با توجه به حجم تفاوت های فردی و اهداف جامعه در دوره های مختلف برنامه ریزی کرده و پیگیر تحقق آن هستند. تسهیل کننده هدف است.

4) عوامل اقتصادی: اقتصاد،با تنوع تحصیلات و آموزش همبستگی نزدیکی دارد ؛ شرایط اقتصادی بر سیستم های آموزشی و آموزش مورد نیاز تأثیر می گذارد، از نظر تعیین محتوای آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، روش ها و مدت زمان و صرفه جویی در هزینه ها، تامین هزینه ها یا حمایت کامل و نقش موسسات آموزشی در پروژه های اقتصادی وتعامل با  کارگزاران همه عرصه ی مورد بحث در حوزه فعالیت های خود به گستره زمان بندی شده، واجد الشرایط و هدفمند سخت نیازمند است.


5) عوامل سیاسی: که این امر غالباً در نظام آموزشی و محتوای جنبش مهارت افزایی تا حد زیادی ناشی از وضعیت سیاسی در هر دوره خود را نشان داده است نفوذ مجموعه ی از ایده هادر شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ی ما از رهگذر مقضیات دولت و منتخبین مردم در مجلس و شورای اسلامی همواره در حالتی از بازیهای گروهی و باندی و جناحی و یا دسته بندی قرار داشته است که اتخاذ سیاست سرمایه گذاری برمنابع  انسانی را تنها از دیدگاه ویژه و دلخواه خود دیده تا علاوه بر تاثیر بر نوسانات سیاسی در اثر بخشی آموزش و تداوم و جذب منابع  انسانی، بازیگران فرا شهرستانی به گسترش اهداف خود برخلاف مصالح عمومی شهرستان اقدامات متعددی را معمول دارند است.

بنابراین با بررسی همه جانبه ی این ضرورت وقتی می توان به مدیریت انسانی مطلوب در این شهرستان دست یافت که همه ی مبانی محلی و آسیب ها و موانع مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و به دور از دیدگاههای خاص فصلی برای استعداد جوانان جویای نام فرصتی دامنه دار ایجاد کرد. زیرا این عنوان زیرساخت محوری توسعه و پیشرفت هر شهرستان محسوب می شود.

عبدالمجید اورا

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه