کد خبر : 70036تاریخ ثبت : 1396/12/21 07:50:24
5 راه حل برای نجات اقتصاد جهان

5 راه حل برای نجات اقتصاد جهان

بیشترین میزان ثروت نسبت به گذشته در اختیار داشته ایم اما ما نتوانستیم آنها را به طور صحیح و منصفانه تقسیم کنیم و در حالی که ما با اقداماتمان میهن مشترکمان یعنی کره زمین را از بین برده ایم.

به گزارش کوگاناسام کاسار گیلبرت نویسنده و فعال اقتصادی برای عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر نئولیبرالیسم در موسسه ی"دوستان زمین بین المللی"، نویسنده مجله ی 2018 گزارش تغییر اقتصاد ما ؛ گسترش راه حل ها، ما در جهانی زندگی می کنیم که با بسیاری از بحران های ویرانگر و درگیر با هم مانند افزایش نابرابری، تغییرات اقلیمی آب و هوا، فقر، آلودگی و نقض حقوق بشر روبرو است شکی نیست که نظام اقتصادی دنیای فعلی ما به تداوم و تشدید این بحران ها کمک می کند.

در طول 30 سال گذشته بنیادگرایی نئولیبرال منافع سازمانی و مالی خود را بر استانداردهای جامعه و محیط زیست از طریق سیاست هایی مانند خصوصی سازی، آزاد سازی تجارت و رفع محدودیت ها تطبیق کرده و ترجیح داده است. گرچه این نوع اقتصاد در مورد تخصیص و توزیع منابع کمیاب به عنوان بسیاری از کتاب های درسی دانشگاه در سال های مقدماتی مورد تمزکز بوده است اما این سیاست ها در طول30 سال گذشته شکست خورده است.

بیشترین میزان ثروت نسبت به گذشته در اختیار داشته ایم اما ما نتوانستیم آنها را به طور صحیح و منصفانه تقسیم کنیم و در حالی که ما با اقداماتمان میهن مشترکمان یعنی کره زمین را از بین برده ایم. با این اوصاف در واقع برای قرن 21 به یک اقتصاد جدید نیاز داریم. برای محافظت از سیاره ضعیف شده ی ما باید به جوامع و جنبشهای اجتماعی در سراسر جهان گوش فرا دهیم آنها در حال حاضر راه حل های مناسب و پایدار اقتصادی را برای چالش های اجتماعی و زیست محیطی آماده کرده اند. ما پنج مورد از آن را در اینجا ذکر می کنیم.
 
1. ارائه خدمات عمومی برای همه از طریق عدالت مالیاتی

خدمات اعم از کلینیک های درمانی در آفریقای جنوبی تا تصفیه آب در اروگوئه و حمل و نقل عمومی در وین، خدمات عمومی نیازهای صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان برطرف می کند. همچنین فعالیت اقتصادی را ترویج می دهد و بنابراین می تواند نقش مهمی در گذار به اقتصاد پایدار ایفا کند.

برای انجام دادن این کار باید از مشارکت موثر جوامع محلی از طریق سیستم مانند بودجه ریزی مشارکتی و شفافیت بیشتر و استانداردهای زیست محیطی سختگیرانه تر از نظر عملکرد و تدارکات، مطابق با استانداردهای بین المللی و اجباری اطمینان حاصل شود.

هزینه این خدمات باید براساس سیاست های مالی منصفانه باشد. به جای کاهش مالیات ما باید بیش از این بیشتر از گذشته از شرکت های چند ملیتی معاملات مالی و سود سرمایه و ثروتمندان مالیات بگیریم.

هزینه های دولتی فرار از مالیات صدها میلیارد دلار است و حفاظت از سیاره ما در برابر گرم شدن کره زمین امکان پذیر است اما به عدالت مالیاتی نیاز دارد تا منابع لازم برای تهیه انرژی جایگزین را تامین کند. به عنوان مثال سازمان بین المللی دوستان زمین تخمین می زند که درآمد هدر رفته بین سال های 2015 تا 2030 مربوط به پناهگاه های مالیاتی می تواند به نیمی از جهان به میزان 100٪ انرژی های تجدید پذیر را ارائه دهد.

2. گسترش مالکیت جامعه و مجامع تعاونی

 در سراسر جهان بیش از یک میلیارد نفر در حال حاضر عضو تعاونی هستند که یک بخش ضروری از اقتصاد و همبستگی اجتماعی را تشکیل داده که بعنوان سازمان کار بین المللی معروفند که در مفهوم کلی شامل سازمان هایی می شوند که به تولید کالا، خدمات و دانش، مشغول بوده و همزمان به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی می باشند.

مفهوم اقتصاد همبستگی در درجه اول حول محور کنترل مردم بر اقتصاد، بر اساس اصول و عواملی از جمله نیروی مشترک، تصمیم گیری دموکراتیک، استقلال زنان، شفافیت، پایداری، خود مدیریتی و توزیع عادلانه بازده اقتصادی تکیه دارد. روزانه جوامع تعاونی در تولید و توزیع میلیون ها مورد کالاها و خدمات فعالیت دارد از صرف مواد غذایی که ما در یک هتل یا کارخانه ها یا جایی که در آن کار می کنیم و اتحادیه های اعتباری و تامین اجتماعی و که در آنها می توانیم به سرمایه گذاری و پس انداز اقدام کنیم را در برمی گیرد این نوع فعالیت اقتصادی در کِبِک کانادا 10 درصد از کل فعالیت های اقتصادی را شامل شده و در اقتصاد برزیل میلیون ها نفر را از فقر نجات داده است.

با حمایت کافی، پیگیری این ابتکارات می تواند از راه حل های کوچک به تحولاتی با تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده تبدیل شده و با پدیده ها منفی مبارزه کند همه ی ما باید برای اطمینان از دسترسی آنها به منابع مالی کافی و چارچوب های قانونی و کسب پشتیبانی مورد نیاز تلاش کنیم که در این راه یادگیری از تجربه ی شهرهای مشارکتی نو ظهور، مانند سئول و آمستردامی بسیار مفید خواهد بود.

3.پشتیبانی از بازارهای داخلی و تجارت منصفانه

اقتصاد محلی و منطقه ی با هم از طریق روابط تجاری عادلانه ارتباط دارند که ستون فقرات یک جامعه پایدار محسوب شده است. با این حال آزاد سازی تجارت به بازی جعل می ماند که با نوشتن قوانین به نفع شرکت های چند ملیتی کامل شده است.که این روند منجر به مسابقه رو به پایین رفتن در جامعه و استانداردهای زیست محیطی شده است.
ما به یک سیستم تجاری مبتنی بر همکاری نه رقابت نیاز داریم. سیاست دولت ها باید بر محدود ساختن تجارت در محصولات مضر محیط زیستی و اجتماعی متمرکز و مقدمه ای از «بند برتری سیادت » که ملزم به پیروی از قوانین بین المللی و اطمینان از برتری حقوق بشر از نظر قانونی در معاملات تجاریست باید متکی باشد.

جوامع محلی با کسب و کار خود در بازیافت اقتصاد محلی بیش از شرکت های چند ملیتی سهم بسیار بزرگتری از درآمد می تواند داشته باشد یک مطالعه که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است نشان میدهد که پول در جوامعی که مردم آن به خریداری محصولات مورد نیاز خود از کشاورزان و بازار محلی به جای فروشگاه های تجارتی اقدام کرده اند روند تثبیت دو برابر شدن خود را پیدا کرده است. کما اینکه ترویج تولیدات محلی و کشاورزی به محیط زیست کمک ویژه ی کرده و نقل و انتقال غیر ضروری کربن را کاهش می دهد.

بسیاری از دولت ها به اهمیت اقتصاد محلی در حال حاضرپی برده اند: که در آن برنامه ی از مزرعه به مدرسه در برزیل، ایالات متحده و فرانسه اولویت خاصی را برای مواد غذایی به صورت محلی قائل شده تا این رویه بر رو میز مدارس رشد نموده است در حالی که اندونزی اقتصاد روستایی را توسط صندوقی با هدف بهبود امکانات عمومی محلی و موسسات اختصاصی پشتیبانی می کند.

4. برای ایجاد اقتصاد هدفمند با به حداکثر رساندن رفاه مردم و آرامش سیاره

در زیر سایه ی نئولیبرالیسم تکامل و رقابت به عنوان هدف به پایان می رسد و به آن به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک هدف وسیع تر نگاه نمی شود که این خود منجر به تقویت نابرابری می شود و بیش از میزانی است که محیط زیست بتواند آلاینده ها را تجدید یا جذب کند.

هدف اصلی تنظیم مقررات اقتصادی باید هماهنگ با برآوردن نیازهای جوامع در هماهنگی با سیاره باشد. کیت راورت اقتصاد دان می گوید: تولید ناخالص داخلی باید اولویت بسیار کمتری داشته باشد و جایگزین آن با شاخص های جدید پیشرفت همراه شود. اقتصادهای امروز تقسیم شده و به طور خودکار معکوس می شوند که باید تبدیلی و تحویلی و قابلیت توزیع مجدد یابند.

در اقتصادهای هدفمند، دولت های پاسخگو و دموکراتیک موافقت می کنند که فعالیت هایی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزش و انرژی تجدید پذیر را از طریق یارانه ها و سایر اقدامات اولویت بندی کنند، در حالی که به کاهش یا توقف فعالیت های مضر مانند تولید زغال سنگ و ...توجه دارند این جریان در حال حاضر در برخی مناطق جهان اتفاق می افتد. مفاهیم زندگی خوب متن سیاست دولت در بخش هایی از آمریکای لاتین می شود. ابتکارات انتقالی مربوطه در هند تحت عنوان جنبش زیست محیطی اقتصاد ملی مبتنی برپذیرش محیط زیست و در اروپا از طریق جنبش شهرهای انتقالی معرفی شده است.
 
5.قوانین لازم برای برچیدن قدرت کسب و کار بزرگ

نقض حقوق بشر در شرکت های بزرگ شایع است. جوامع اندونزی خانه های خود را به خاطر مزارع نخل روغنی از دست داده اند، و رودخانه های کلمبیا به وسیله معادن زغال سنگ آلوده شده اند و ماهیگیری محلی منحل شده است، در حالی که مشعل های گازهای طبیعی و لوله های پالایشگاه ها جوامع نیجریه را نابود کرده اند هر چند آن فعالیت ها قانونی بوده است.

مسئولیت داوطلبانه شرکت ها یا خود تنظیمی کافی نیست. ما باید از قوانین بین المللی متعهدانه برای کنترل شرکت های بزرگ استفاده کنیم و نتیجه ی اقدامات آنها را محاسبه کنیم. گروه کاری بین دولتی در حال حاضر بر روی این سند قانونی کار می کند و قانون مراقبت فرانسه در سال 2017 تصویب شد تا شرکت های فرانسوی مسئول نقض حقوق بشر و محیط زیست در هر جای دنیا به رعایت آن متعهد شوند.

دولت ها همچنین باید برای جلوگیری از اقلیت گرائی در انحصارات ملی و منطقه ای و جهانی برای ایجاد یک فضای برابر برای شرکت های کوچک تعاونی ها و خدمات عمومی، مداخله کنند. در این فضاهای ترکیبی راه حل هایی برای مبارزه فقر، نابرابری و تخریب محیط زیست وجود دارد. چالش این است که آن را در مقیاس وسیع تری گسترش داده و اقتصاد را به گونه ای تنظیم کنیم که به انسان و سیاره ی زمین خدمت کند و به آنها آسیب نرساند.

 

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه