کد خبر : 69981تاریخ ثبت : 1396/12/20 09:16:27
شهر سیراف در مسیر بخش شدن قرار گرفت

شهر سیراف در مسیر بخش شدن قرار گرفت

نوروزی فرماندار کنگان، در این بازدید بصورت مشروح تمامی شاخص ها و پتانسیل های شهر سیراف به مرکز بخش برای کارشناس مذکور ارائه کردند.

به گزارش کوگانافتح الله نوروزی فرماندار کنگان، در این بازدید بصورت مشروح تمامی شاخص ها و پتانسیل های شهر سیراف به مرکز بخش برای کارشناس مذکور ارائه کردند.

وی گفت : با توجه به این شاخص ها و از طرفی ظرفیت های اقتصادی و جمعیتی نیاز هست این شهر به مرکز بخش ارتقاء یابد و خواسته بحق مردمان سیراف محقق شوند.

فرماندار کنگان همچنین آمار جمعیتی و تعداد دهستان هایی که می تواند کنار سیراف قرار گیرد تا بعنوان یک بخش مستقل قلمداد شود به کارشناسان مربوطه ارائه داده ایم،که امیدواریم

بزودی خبر خوشی به مردم شهر سیراف داده، و شاهد تبدیل شدن شهر سیراف به مرکز بخش باشیم.

در این دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سیراف مطالب و موضوعاتی را با کارشناس طرح تقسیمات کشوری در میان گذاشتند.

گفتنی است سیراف یکی از شهرهای شهرستان کنگان در استان بوشهر است که با مرکز این شهرستان حدود 35 کیلومتر در مسیر اتوبان عسلویه به کنگان فاصله دارد.


اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه