کد خبر : 69796تاریخ ثبت : 1396/11/19 14:17:43
متکدیان حرفه ی، شهر کنگان را به بازی گرفته اند

متکدیان حرفه ی، شهر کنگان را به بازی گرفته اند

طبیعی است که نشانی شهر کنگان در جستجوی اشتغال و زمینه ی سرشار سوال در مرور گرذهنی و یا الکترونیکی جویندگان فرصت های سالم یا ناسالم یک کیس فعال قابل توجه باشد. سالهاست که گدایان متنوع و متفاوت با توجیه یا بدون توجیه در دسته ها و گروه های قابل تفکیک در کوی و برزن وخیابان های این شهر جولان می دهند.

به گزارش کوگانا،کمترکسی است که ارزش های کمک به همنوع و نوع دوستی را منکر شود. وحتی اگر از پس کمک و اعانه برنیاید بخشی از گوشه ی قلبش با دیدن دست دراز شده کمک خواه و سوال به مفهوم واضح خویش در این نوشتار به لرزه و ترحم نیفتد. و چشمش به اندوه شفقت و چرایی این مصیبت گرفتار و غم بار نشود.

 اما با توجه به توضیحات زیر و بروز پدیده تکدی گری سازمان یافته و فزاینده در این شهر علاوه بر ایجاد مظاهری زننده و تبعاتی ناخوشایند و چندش آور از منظر فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی به عنوان پیامدها ناگوار حداقلی خود را آشکار کرده است.

طبیعی است که نشانی شهر کنگان در جستجوی اشتغال و زمینه ی سرشار سوال در مرور گرذهنی و یا الکترونیکی جویندگان فرصت های سالم یا ناسالم یک کیس فعال قابل توجه باشد. سالهاست که گدایان متنوع و متفاوت با توجیه یا بدون توجیه در دسته ها و گروه های قابل تفکیک در کوی و برزن وخیابان های این شهر جولان می دهند.

دستجات متکدیانی که در چند قالب سراغ داریم عبارتند: الف برخی کولی ها ب) گدایان وارداتی از برخی استانهای همجوار ج) اتباع بیگانه د) معتادان ولگرد و نسخه یا بلیت به دست) ر) متکدیان ثابت و پایه نقاط خاص شهر و اگر یک آمار اجمالی سرانه سالانه  فرض کنیم تفریباً سهم هر 1000کنگانی 12/5 گدا نفر می شود

در نظر گرفت آن نیم اعشار بعد از هفت مربوط به خرده گدایان کم سن و سال و متکدیان کوتوله و ناقص عضوی  است که رونق و جذابیت خاصی به این عرصه کسب و کار انتزاعی داده اند. حداقل در این زمینه از یک رکورد و برخورداری بامزه می توانیم درمقابل دیگران پُز بدهیم.

 همه ی اینها در یک وجه مشخص اشتراک کامل دارند آن هم می دانند اینجا با هر میزان ساعت کاری و هر نوع فعالیت دلخواه مجازند و به تعبیری دیگر با هیچ محدویتی روبرو نیستند؟!

اخیراً مشاهد شده است که متکدیان پاکستانی بصورت شبکه در انواع و اقسام گدایانی که براثر اقامت دائم و دیدن دوره های زبان فارسی و شیوه ی تلیط کردن مخ دیگر مشکل خاصی برای قبض پول مشتری در دام افتاده ندارند و قربانی چاره ی جز فرار یا تسلیم شدن ندارد.

برخی از این متکدیان بخصوص در کنار فروشگاه های بزرگ با دیدن مشتری اتباع خارجی که در شرکت ها کار می کنند پس از مراقبت و زیر نظر گرفتن این گروه در کمین آنها می نشینند. و به اظهار عجز و التماس می پردازند و دور از ذهن نیست که گرفتن یک عکس و ارسال آن به هر طرفی از سوی افراد بیگانه شاغل در شرکت ها سوژه مناسبی از روزهای گشت وگذار در بازار برای شبکه های اجتماعی برون مرزی تدوین و طراحی می کند.

با این تفاصیل و با ظهور نسل چهارم  (متکدیان حرفه ی فن بیان بنیان ) بعید نیست چند ی بعد با تداوم لنگراندازی این میهمانان ناخوانده و زاد و لدشان و فراخوان چرخه ی همکاران دیگرشان به این بندر که بصورت باندی در آن  جاخوش کرده اند.

شاهد عوارض و تبعات متعدد منفی در حوزه اجتماعی و جامعه ی خود باشیم و ممکن است با استمرار این وضعیت مدتی بعد فن آوری و مقررات و برخوردها هم موثر واقع نشود و ما باشیم با گردن کج و دست راست متکدیان طلبکار و مدعی هر روز اتفاقی ناشایست را ناظر باشیم.

با این تفاصیل می طلبدکه دست اندرکاران شهر نسبت به این مهم عنایت کافی مبذول داشته و در خصوص ساماندهی اوضاع مربوط به این عنوان اقدامات عاجلی مبذول دارند    

 

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه