کد خبر : 69770تاریخ ثبت : 1396/11/15 07:38:48
تحصیل و آمادگی برای زندگی

تحصیل و آمادگی برای زندگی

معمولا وقتی فردی در رشته ای از رشته های علوم یادانش مدرک تحصیلی دریافت یاکسب می کند؛این مدرک بایدبتواند به افزایش توانایی عمومی فرد کمک کندومنجرشود.ولی باتوجه به بررسی از نمونه در دسترس انجام شده است.

به گزارش کوگاناامروزه در هفته یا روز گاهی که اخبارگوش می کنیم با در روزنامه ها ؛سایتها یافضای مجازی مطالبی می خوانیم بحث های داغ یا پرنمایه یافراوانی بالا در مورد کار و زندگی می خوانیم یا می شنویم. یا در مدارس و دانشگاه ها عده زیادی مشغول تحصیل هستند.برخی هزینه های هنگفتی صرف تحصیل در دانشگاه های ازاد؛پیام نور؛غیرانتفاعی وپردیسهای خودگردان یابین
الملل دانشگاه ها می کنند.پس از مدتی فارغ التحصیل می شوندوپس از آن انجام خدمت مقدس سربازی.یابعضی که استخدام شده اند ورسمی شده اندباز گرفتار بالا بردن مدرک تحصیلی از طریق
مراکز آموزش عالی مختلف هستنداعم از آزاد وعلمی کاربردی و...
حال این سوال پیش می‌آید آید که آیا کسب این مدارک تحصیلی باعث افزایش ذخیره ذهنی وبهبودزندگی و یادگیری مهارتهای زندگی وخلاصه حفظ سلامت روانی و زندگی بهتر در این افراد شده یاخیر؟
توصیف وضعیت موجود:
معمولا وقتی فردی در رشته ای از رشته های علوم یادانش مدرک تحصیلی دریافت یاکسب می کند؛این مدرک بایدبتواند به افزایش توانایی عمومی فرد کمک کندومنجرشود.ولی باتوجه به بررسی از نمونه در دسترس انجام شده در مراکز علمی وروان شناختی که اینجانب درانجا مشغول هستم ؛بیشترافرادمدرک کسب کرده حتی اگر از
آنچه خوانده اند وکلاس رفته ام امتحان گرفته شود نمره قابل قبولی کسب نمی کنندویاعده ای حتی ممکن است بگویندمامثلا فلان رشته خوانده ایم واز موارد دیگر نخوانده واطلاعی نداریم.
پس تا اینجا نتیجه می گیریم که تحصیل
تاثیر چندان شگرفی در بهبود زندگی یا آماده کردن افراد برای زندگی نداشته است.
چرا چنین است؟
علت وجودی هماهنگ نبودن ساخت ذهنی افراد در هنگام تحصیل است.علت تامه اطمینان وامیدکافی نداشتن به کاربرد وبه کارگیری ومفیدبودن آنچه که می خوانند ویاخوانده اندکی باشد.بدین صورت که باری به هر جهت در رشته ای ثبت نام نموده و مدتی سربازی به تاخیر افتاده وشاید ازقبل این رشته شغلی نیز صاحب شودوبدین صورت است که‌ کتابهایی تعیین شده تدریس می شود وفرد نمره ای هم می گیر د وقبول می شودوگاهی ممکن است آنچه را که‌ خوانده است فراموش کند.
در کشور درس خواندن و دانشگاه رفتن فعلا بیشتر برای کلاس گذاشتن برای دیگران واحیانا سرکار رفتن است نه برای
زندگی بهتر و افزایش فهم پدرم روابط اجتماعی بهتر.کلاس می گذارندپسرم یادخترم فلان دانشگاه درس می خواند وبه دیگران پز می دهند.حالا این درس خواندن چقدر توانسته وی را برای زندگی
آماده کندویاچقدرتواناییهای عمومی و اختصاصی وی را افزایش دهد معلوم نیست با چنین چیزی بدرستی اتفاق نیفتاده است.
در کتابهای درسی خوانده می شودیانوشته شده اگر تحصیل فرد با کار
وی همسووهماهنگ نباشدوقت و سرمایه
مملکت به هدرمی رود.
آموزش خیلی از مهارتها به دانشگاه نیاز ندارد.بایک یاچند دوره آموزش می توان
افراد را برای مشاغل یاشغل دلخواه آماده
کرد.
در خیلی از رشته ها افرادی درس خوانده اندولی در جامعه کاربردی برای تحصیل آنان با وجود ندارد یافرصتها تکمیل شده است.
پس بیاییم نیازسنجی کنیم و برابر نیاز ها افرادی در رشته های دانشگاهی آموزش ببینندوتربیت شوندتا جوانان عمر
و سرمایه وزندگیشان تباه نشود واز این رهگذر دچار سرخوردگی والافی وبیکاری
و افسردگی نشوند.
به جای ایجاد این همه دانشگاه به فکر اشتغال جوانان واماده کردن آنان برای زندگی باشیم.

حبیب رزمی
آدرس مرکز مشاوره:کنگان،کوچه دکتراکبری،پشت دفتر پیشخوان رضوان زاده،طبقه اول واحداول،شماره تماس۰۹۱۷۲۳۷۱۳۸۰_۰۹۱۷۷۷۴۱۳۸۰

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه