کد خبر : 69590تاریخ ثبت : 1396/9/20 12:22:46

برآورد بودجه ۱۳ دانشگاه برتر کشور اعلام شد/ دانشگاه تهران در صدر

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ برآورد بودجه ۱۳ دانشگاه برتر کشور اعلام شد که دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش کوگاناروز گذشته رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ارائه کرد که در این لایحه بودجه دانشگاه های کشور از جمله ۱۳ دانشگاه برتر کشور نیز اعلام شد.

بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دانشگاه تهران با برآورد بودجه ۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بیشترین بودجه را در میان دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس این لایحه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کمترین برآورد بودجه را برای سال ۹۷ به خود اختصاص داده است.

جدول برآورد بودجه دانشگاه ها در لایحه ۹۷

ردیفدانشگاهعملکرد ۹۵مصوب ۹۶برآورد بودجه ۹۷
۱تهران۳.۹۴۳.۵۳۴۴.۶۸۱.۸۳۰۸.۸۴۰.۱۱۵
۲شهید بهشتی۱.۴۶۷.۳۰۲۱.۸۱۳.۸۲۵۳.۶۶۹.۸۶۵
۳اصفهان۱.۲۹۶.۴۰۴۱.۵۵۱.۹۶۵۲.۲۸۰.۴۰۰
۴صنعتی اصفهان۱.۱۳۶.۶۵۷۱.۳۳۶.۷۶۴۲.۱۸۷.۸۰۰
۵علامه طباطبایی۹۸۸.۴۴۶۱.۱۵۹.۵۳۴۲.۳۳۱.۴۴۳
۶فردوسی مشهد۱.۷۳۶.۶۳۳۲.۱۲۷.۰۹۰۳.۴۷۸.۵۸۱
۷صنعتی امیرکبیر۹۳۸.۸۸۷۴۷۴.۱۰۳۱.۷۴۳.۵۰۴
۸تربیت مدرس۱.۷۲۸.۸۰۰۲.۰۶۲.۶۶۲۳.۰۶۷.۳۵۶
۹علم و صنعت۱.۱۳۶.۶۴۵۱.۳۳۲.۸۶۲۲.۴۸۱.۶۲۵
۱۰شیراز۱.۴۲۳.۸۷۵۵۴۴.۴۴۴۲.۲۲۲.۵۳۸
۱۱صنعتی شریف۸۲۷.۳۹۸۶۸۱.۸۷۵۱.۷۲۰.۸۱۲
۱۲تبریز۱.۱۸۶.۳۹۲۲۰۷.۱۴۰۲.۱۹۶.۶۲۵
۱۳خواجه نصیر۶۸۱.۸۴۱۸۲۲.۵۰۱۱.۲۷۲.۸۲۶
اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه