کد خبر : 69528تاریخ ثبت : 1396/9/13 09:12:27
مجلس در آزمون بودجه ی سال آینده

مجلس در آزمون بودجه ی سال آینده

معیاری برجسته از میزان کارایی نماینده حوزه انتخابیه می تواند امتیازی شاخص در توانمندی وی در تاثیر گذاری بررویه اختصاص بودجه و اعتبارات برای منطقه ی تحث پوشش باشد اکنون باید دید نماینده ما در این عرصه چه نمره ی را در کارنامه ی خود ثبت خواهند کرد و در مقایسه با سال های گذشته ایشان چقدر از تجربیات خود استفاده نموده و مطالبات شهروندان را پاسخگو خواهند بود.

به گزارش کوگانا،قال الامام علی بن ابی طالب(ع): المال یستر رذیلة الأغنیاء ، و الفقر یغطی فضیلة الفقراء  با تبرک جستن به جمله گهربار پیشوای متقین که فرمودند: دارایی پوشاننده رذیلت اغنیاء و فقر پنهان کننده فضیلت فقراست به طرح نکاتی پیرامون بودجه سال 97 می پردازم.

معیاری برجسته از میزان کارایی نماینده حوزه انتخابیه می تواند امتیازی شاخص در توانمندی وی در تاثیر گذاری بررویه اختصاص بودجه و اعتبارات برای منطقه ی تحث پوشش باشد اکنون باید دید نماینده ما در این عرصه چه نمره ی را در کارنامه ی خود ثبت خواهند کرد و در مقایسه با سال های گذشته ایشان چقدر از تجربیات خود استفاده نموده و مطالبات شهروندان را پاسخگو خواهند بود.

یکی از اهدف مهم عرضه ی بودجه سالانه کشور از طریق دولت به مجلس ارتقاء مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری مالی و اقتصادی، با شیوه ی فنی اما غیرمستقیم از مسیر افزایش عملکرد ارزیابی و نظارتی نمایندگان مجلس است.

 تا در چرخه ی ایجاد ظرفیت تعامل و ایجاد هماهنگی در روند قانون گذاری و تصویب مجلس برچگونگی دخل و خرج کلان ملی و توزیع عادلانه در اولویت بخشی برهزینه کرد ها در سطح کشور و از میان برداشتن محرومیت ها و برطرف ساختن روزنه های احتمالی در عدم پوشش نیازمندی های واقعی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و بنوعی ارتباط مستقیم آن با معیشت و سیر زندگی و هدف گذاری اجتماعی مردم آشکار شود.

در این پروسه برای نمونه هر سال نرخ نفت و بهای ارز یکی از چالش های جدی تعیین واقعی میزان بودجه کشور است. برای محاسبه ی اولیه حجم بودجه ی پیشنهادی دولت اگر نفت به قیمت 50 دلار و با فروش سه ملیون هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه بعنوان یکی از منابع درآمد کشور به اضافه منابع دیگری مانند: گاز و پتروشیمی و مالیات و...  محاسبه کنیم و در مقابل هزینه های جاری و اعتبارات اختصاصی دولت به پروژه ها و طرح های مورد نظر با تکیه بر درصدی اضافه در مقایسه با سال گذشته در سال پیش رو محاسبه کنیم تا حدی با حساب سرانگشتی تکلیف بسیاری از قضایای اقتصادی روشن می شود.

اما حداقل انتظار مردم از نمایندگان خود در مجلس این است که این مجموعه منتخب با تجزیه و تحلیل کارشناسی واقعی و صحیح برداشت واضحی براساس مطالبات مردم از ابعاد و جهت بودجه در سال آینده و از منظری برای چند سال بعد داشته باشند.

در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان بودجه های استانی و حوزه ی انتخابیه، سنگ بنای الگوی اولویت های مرد مداری در قبال بسیاری از مسائل اقتصادی و زیرساختی کنونی است که انتظار می رود مجلس نیز در این میان با دقت در بررسی بودجه کشور از نظر ساختار مالی و حسابداری و از نظر کار کرد شفافیت و رعایت عدالت تغییرات زیادی را در مقایسه با روند گذشته خود، مراقبت و نظارت نماید.

و نکته مهم در این عرصه، مقایسه بودجه دولت در سال قبل با تمام جنبه های هزینه های دولت و تمام منابع درآمد و همچنین با ارائه بیانیه ای دقیق در مورد چگونگی توابع آن در آغاز مورد توجه قرار گیرد تا براساس آن بتواند دربودجه ی سال آینده تغییر ات لازم را مدنظر قرار دهد.

بویژه اینکه مجموعه ای از شاخص های اقتصادی معتبر در خصوص بیکاری و اشتغال، رکود و تورم و... در پیش نویس لایحه بودجه سال 97 وجود دارد که باید به اطلاع افکار عمومی رسانده شود، مخصوصاً در این دوره زمانی که این لایحه قرار است در مجلس از سوی نمایندگان مورد چکش کاری و تصویب واقع شود. بنابراین عدم ملاحظه ی کم و کسر و پیامدهای احتمالی هرگونه نارسایی در این حوزه ی ماراتن مانند می تواند مسئولیتی مضاعف را متوجه ی مجلس نماید.

روشن است که بودجه قلب اقتصاد یک کشور است و پیش بینی لحاظ بیش از پیش طبقات کم درامد وزیر خط فقر و همچنن مناطق و موسسات کمتر توسعه یافته در آن می تواند گواهی معتبری بر جامع و فراگیر بودن آن باشد. ضمن اینکه مبحث صرفه جوی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی با در نظر داشتن ساز و کارهای عملی و نظارت زمانبندی شده ی نمایندگان متضمن توسعه ی بیشتر کشور خواهد بود. طبیعی است که اقشار کم درآمد باید در این بخش سیاست گذاری اقتصادی دچار آسیب و نگرانی نباشند و بدیهی است که مرتفع کردن نگرانی این بخش از جامعه مهمترین مسئولیت اجتماعی نمایندگان مجلس است که باید در این آزمون یعنی چگونگی بررسی بودجه ی سال 97 توانمندی خود را آشکار نمایند اگر نمایندگان مجلس بتوانند در قالبی مشابه جداول زیر شرایط بودجه و نگاه آن به اوضاع اقتصادی کشور داشته باشند. توده شهروندان خواهند توانست در جریان نحوه پیگیری مطالبات اقتصادی و معیشتی خود بشکلی ملموس و عینی قرار بگیرند:


 جدول (1)

13961397 افزایش احتمالی/؟
 
بودجه ی اختصاصیفعلی/تخمینیبودجه ی مصوب
.... ........ هزینه ها
....... ....جاری (عملیاتی)
............ حقوق و دستمزد کارکنان، کارگران ومستمری بگیران وبازنشستگان
............
کمک های مالی،بودجه ی اختصاصی  و اعتبارات آسیب های اجتماعی
..........
جبران خسارات وپرداخت غرامت  درضعف خدمات ویا بدهی خارجی
.......... حوادث غیر مترقبه وپیش بینی های احتمالی
...........خدمات آموزشی وبهداشتی وبدهی داخلی دولت
............ 
حمایت از تولیدات ملی و خدمات عرضه وتقاضا
.........صندوق ذخیره ارزی
.........افزایش سرمایه گذاری داخلی وخارجی  بویژه درمناطق محروم
.......... حامل های انرژی
......... پژوهش وتحقیقات
..........وزارتخانه ها وسازمانها
........... توسعه ی مناطق پیرامون حوزه تولید انرژی
.... ... ....صادرات و واردات
........... هزینه های احتمالی
...........تبصره وضمایم تکمیلی
  ..........  کسری ویا سرریز بودجه

 و جدول پیشنهادی جهت اعلام وضعیت، تخصیص بودجه و درآمد برای مقایسه بودجه سالهای مورد بحث، کسری بودجه و تخمین پیش بینی ارقام واقعی سال 1397 را که بتواند نشان می دهد.

جدول (2)

سهم  بودجه  و هزینه ها در تورم ورکود سالانه میانگین نرخ تورم سالانه،٪ میانگین نرخ رکود%
 
مجموع مشارکتها و مساعدت دولتسایر موارد مصرفی وخدماتی سوخت مسکنسبد غذائی
؟؟؟؟ ؟؟1397
؟؟؟ ؟ ؟؟ 96
؟  ؟؟ ؟؟  ؟95
؟؟  ؟؟؟؟94
؟؟؟؟؟؟93

 

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه